Názorový test Púchov

Test zhody Vašich názorov s názormi kandidátov na primátora Púchova pre komunálne voľby 2010. Zúčastnilo sa 5 zo 6 kandidátov. Test bol pripravený v spolupráci s Púchovskou televíziou.

Odpovězte na otázky, které se mohou řešit během následujícího volebního období. Zjistíte, kdo chce nejlépe zastupovat právě Vás.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Test je tvořen na základě odpovědí kandidujících stran, obeslali jsme prakticky všechny a ve výsledcích jsou ty, které odpověděly.
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Daňové zaťaženie podnikateľov
Malo by sa znížiť daňové zaťaženie podnikateľov v Púchove?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Riešenie dopravy v meste
Je riešenie dopravy v meste vyhovujúce bez potreby zmien?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Platenie parkovného
Malo by sa zrušiť platenie parkovného v meste?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Zonácia parkovacích plôch
Mala by sa zrušiť zonácia parkovacích plôch v meste?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Informovanie mestskými médiami
Je úroveň a kvalita informovania mestskými médiami dostatočná?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Zverejňovanie obchodných zmlúv
Malo by sa zaviesť zverejňovanie všetkých obchodných zmlúv dotýkajúcich sa hospodárenia mesta?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Služobné cesty pracovníkov magistrátu
Malo by sa zaviesť zverejňovanie informácií o účeloch a prínose služobných ciest pracovníkov magistrátu mesta?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Informácie na mestskom internetovom portále
Mala by sa zvýšiť úroveň a rozsah informácií zverejňovaných na mestskom internetovom portáli?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Sociálne motivované zľavy za vývoz odpadu
Mal by sa zaviesť systém sociálne motivovaných zliav na poplatkoch za vývoz odpadu?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Zvýhodnenie za separovanie odpadu
Mal by sa zaviesť systém zvýhodnenia bytových spoločenstiev, ktoré výrazne prispievajú k separovaniu odpadu?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Vybudovanie spaľovne
Vidíte riešenie s nedostatkom úložísk komunálneho odpadu vo vybudovaní spaľovne?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Príspevky z EÚ
Je aktivita mesta pri získavaní finančných príspevkov z EÚ dostatočná?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Stav zelene v meste
Je súčasný stav zelene v meste uspokojivý a stačí ho udržiavať?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Cyklotrasy
Mali by sa budovať cyklotrasy v meste a jeho okolí?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Cestovný ruch v Púchove
Je cestovný ruch rozvinutý málo, má v tejto oblasti Púchov čo doháňať?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Informačné centrum Púchov
Mali by sa skvalitniť služby informačného centra s dôrazom na informácie v cudzích jazykoch?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Financovanie činnosti športových klubov
Malo by sa mesto spolupodieľať na financovaní činností športových klubov?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Kultúrne vyžitie v meste
Je kultúrne vyžitie v meste dostatočné, bez potreby niečo meniť?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Divadlo (nový Dom Kultúry)
Malo by sa dostavať Divadlo (nový Dom Kultúry)?
Důležité pro mě
Názorový test Púchov
Opätovné využívanie starého DK pre kultúrne účely
Mal by sa opäť využívať starý DK pre kultúrne účely?
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk