Predvolebný test 2010

Odpovedajte na otázky, o ktorých je veľká šanca, že sa o nich bude čoskoro rozhodovať. Nemusíte hlasovať o všetkom – návrhy, o ktorých nehlasujete, sa do výpočtu nezahrnú. Čím ich však bude viac, tým bude výsledok presnejší.

Odpovězte na otázky, které se mohou řešit během následujícího volebního období. Zjistíte, kdo chce nejlépe zastupovat právě Vás.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Test je tvořen na základě odpovědí kandidujících stran, obeslali jsme prakticky všechny a ve výsledcích jsou ty, které odpověděly.
Důležité pro mě
Demokracia
Na Slovensku je možné vyhlásiť celoštátne referendum po zhromaždení 350 000 podpisov, v "referendovom" Švajčiarsku treba 50 000 podpisov. Referendá je možné žiadať aj v spolkových krajinách v Nemecku, v celom Nemecku prakticky nie. V Česku to nie je vôbec na základe žiadosti ľudí možné.
Mal by sa znížiť počet podpisov potrebných na vypísanie celoštátneho referenda.
Důležité pro mě
Demokracia
Občania EÚ s trvalým pobytom na Slovensku tu môžu voliť pri komunálnych a európskych voľbách. Nemajú však právo voliť do Národnej rady.
Právo voliť do parlamentu by sa malo rozšíriť na občanov EÚ s trvalým pobytom na Slovensku.
Důležité pro mě
Demokracia
Na Slovensku je veľké množstvo štátnych a štátom platených inštitúcií v Bratislave. Oproti tomu v Nemecku existuje pravidlo, že takéto inštitúcie musia byť rozmiestnené rovnomerne po celej krajine.
Malo by sa zaviesť pravidlo, že (nové) štátne inštitúcie by mali byť rozmiestnené rovnomerne po celom území Slovenska.
Důležité pro mě
Demokracia
Na Slovensku je pre platnosť miestneho referenda potrebná účasť aspoň 50% obyvateľov obce. Vo veľkých mestách je to podľa skúseností výrazne horšie dosiahnuteľné. Napr. v Poľsku je minimálna účasť pre platnosť referenda 30%, v ČR 35% a v Bavorsku je to odstupňované podľa veľkosti mesta od 20% (pod 50 000 ľudí) po 10% (nad 100 000 ľudí).
Mala by sa znížiť účasť potrebná pre platnosť miestneho referenda aspoň pre veľké mestá.
Důležité pro mě
Demokracia
Voliť cez internet je možné v Estónsku. Je to možné vďaka tomu, že estónsky občiansky preukaz obsahuje čip a funguje aj ako (bezplatný) elektronický podpis pre komunikáciu s úradmi. Pri posledných voľbách tento spôsob použilo asi 10% voličov. Na druhú stranu počítačové systémy nie sú stopercentné a existuje tak riziko veľkého volebného podvodu.
Mala by sa zaviesť možnosť voliť cez internet.
Důležité pro mě
Ekonomika a dane
Niektoré firmy majú svoje sídlo v tzv. daňových rajoch (napr. Panama, Bermudy, Cyprus), aby mohli ľahšie obchádzať daňovú povinnosť a aby skryli svojich vlastníkov. To umožňuje pranie špinavých peňazí.
Firmy z daňových rajov by mali byť znevýhodnené pri zadávaní verejných zákaziek.
Důležité pro mě
Ekonomika a dane
Zamestnávanie na živnostenský list ("Švarc-systém") je spôsob zamestnávania pracovníkov, ktorí sú formálne samostatnými podnikateľmi. Tento spôsob je pre firmu daňovo výhodný, umožňuje rýchlo naberať aj prepúšťať zamestnancov, ale na Slovensku je nelegálny (oi. sa tak na pracovníka nevzťahuje zákonník práce, je tak menej chránený).
Malo by sa legalizovať zamestnávanie na živnostenský list ("Švarc-systém").
Důležité pro mě
Ekonomika a dane
Bola pripravená privatizácia letiska v Bratislave, ale vláda privatizáciu zastavila.
Malo by sa privatizovať letisko v Bratislave.
Důležité pro mě
Ekonomika a dane
Slovenská republika má jednotnú daň z príjmu 19%. Vďaka zľave na daňovníka ale ide v skutočnosti o daň od 0% (pri minimálnom plate) po 19%. V Nemecku je zdanenie viac progresívne, od 0% po 45% (nad 12000 € mesačne), v ČR je to podobné ako na Slovensku.
Mala by sa zvýšiť daňová progresia u dane z príjmov u ľudí (tj "vyššie % dane pre vyššie príjmy").
Důležité pro mě
Ekonomika a dane
Pomocou PPP (public-private partnership) projektov je možné nechať postaviť a prevádzkovať diaľnicu súkromnou firmou a náklady jej potom postupne splácať. Uvažuje sa o výstavbe cca 150 km takýchto diaľnic, za ktoré štát zaplatí spolu cca. 19 miliárd eur (570 miliárd Sk) v splátkach počas 30 rokov. Alternatívou je výstavba financovaná zo štátneho rozpočtu a eurofondov, pri ktorej je výstavba pomalšia, ale celkovo lacnejšia.
Mali by sa stavať diaľnice s využitím PPP projektov.
Důležité pro mě
Život
Na Slovensku platí, že všetky deti majú nárok na prídavky asi 20 € mesačne. Rovnako v Nemecku ich dostávajú všetky deti. Naopak v Česku platí, že príspevky na deti dostávajú len rodiny s príjmami nižšími než 2.4 násobok životného minima.
Prídavky na deti by mali dostávať len deti v rodinách s nižšími príjmami.
Důležité pro mě
Život
Pokuty za dopravné priestupky na Slovensku sú stanovené bez ohľadu na príjem dlžníka. Pre rôznych ľudí teda majú rôznu závažnosť (50 € má inú hodnotu pre toho, kto zarába 500 € a inú pre toho, kto zarába 5 000 €). Takto je popretá ich funkcia trestu pre ľudí s vyššími príjmami. Inou možnosťou je výber pokút v % podľa výšky príjmu. Takto je to vo Fínsku a čiastočne aj v ďalších škandinávskych krajinách.
Pokuty za dopravné priestupky by sa mali aspoň čiastočne stanovovať podľa príjmu dlžníka.
Důležité pro mě
Život
Eutanázia nie je povolená na Slovensku ani v žiadnej z okolitých krajín. Naopak je legálna napríklad v Holandsku alebo v Belgicku.
Mala by sa zaviesť možnosť eutanázie.
Důležité pro mě
Život
Interrupcia na žiadosť matky je na Slovensku možná, rovnako ako napríklad v Česku, Rakúsku, Maďarsku alebo na Ukrajine. V Poľsku je naopak zakázaná až na určité výnimočné prípady.
Mali by byť zakázané interrupcie (okrem výnimočných prípadov ako napr znásilnenie, ohrozenie života matky).
Důležité pro mě
Život
Na verejných vysokých školách na Slovensku sa neplatí školné pre "prvé štúdium". Študenti si ale musia platiť ubytovanie, stravu, pomôcky i niektoré povinné školské poplatky. V ČR je to podobné. Napr. v Nemecku sa školné platí v niektorých spolkových krajinách a to zhruba 500 € za semester.
Všetci študenti by mali platiť školné na VŠ.
Důležité pro mě
Život
Súdne poplatky a honoráre právnikom (notárom, právnikom) mnohým ľuďom fakticky upierajú plný prístup k právu. Súdne poplatky je možné v niektorých prípadoch odpustiť, ale napr. notári majú pevne daný cenník.
Právne poplatky by mali byť diferencované podľa možností človeka.
Důležité pro mě
Život
Na Slovensku je marihuana zakázaná. V Česku je možné legálne pestovať až 5 rastlín konope pre vlastnú potrebu.
Malo by byť legálne pestovanie marihuany v malom množstve pre vlastnú potrebu.
Důležité pro mě
Život
Na Slovensku bol schválený "vlastenecký zákon", ale jeho platnosť bola odložená.
Mal by sa zrušiť "vlastenecký zákon"
Důležité pro mě
EÚ, svet
Odporcovia členstva Slovenska v EÚ argumentujú, že Slovensko stráca svoju suverenitu a že by napríklad bola lepšia voľnejšia aliancia akou je ekonomická EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Island) spojená s krajinami EÚ dohodami. Naopak zástancovia argumentujú napríklad tým, že takto majú občania Slovenska možnosť viac ovplyvňovať podobu Európy.
Slovensko by malo vystúpiť z EÚ.
Důležité pro mě
EÚ, svet
V súčasnosti pôsobí v Afganistane okolo 250 slovenských vojakov. Sú tam napríklad aj vojaci z Nemecka alebo Česka, z Rakúska prakticky nie.
Slovenskí vojaci by sa mali stiahnuť z Afganistanu najneskôr do polovice roka 2012.
Důležité pro mě
EÚ, svet
Slovensko je členom NATO. Napr. Rakúsko jeho členom nie je. Odporcovia členstva napr. hovoria, že po rozpade Varšavskej zmluvy už NATO nie je potrebné a tiež, že zatiaľ zasahovalo len v bývalej Juhoslávii, v Afganistane a čiastočne v Iraku, teda mimo územia svojich členov, hoci má ísť o obrannú organizáciu.
Slovensko by malo vystúpiť z NATO.
Důležité pro mě
Zločin a trest
Na Slovensku je trestná zodpovednosť od 14 rokov (podobne ako napríklad v Nemecku). Napr. v Česku je to 15 rokov.
Mal by byť zvýšený vek trestnej zodpovednosti (napr. na 15 rokov).
Důležité pro mě
Zločin a trest
V súčasnej dobe je maximálny trest za prijatie úplatku 15 rokov väzenia. Napr. v ČR je to 12 rokov.
Mali by sa zvýšiť tresty za korupciu.
Důležité pro mě
Ekológia
Ministerstvo životného prostredia pripravilo nový návrh zonácie Tatranského národného parku, ktorý vyníma niektoré jeho časti z vyššej ochrany a bolo by ich tak možné použiť na podporu cestovného ruchu či stavať tam.
Malo by dôjsť k zmene zonácie Vysokých Tatier podľa návrhu ministerstva životného prostredia.
Důležité pro mě
Ekológia
Bol schválený zákon, ktorým sa ministerstvo životného prostredia spája s ministerstvom pôdohospodárstva. Tento krok má priniesť úsporu v rozpočte. Kritici sa obávajú, že pri spoločnom ministerstve budú ekonomické záujmy prevažovať nad ochranou životného prostredia. Väčšina členských krajín Európskej únie má samostatné ministerstvo životného prostredia alebo ho má spojené s príbuznými rezortmi, s ktorými nie je v opozícii.
Malo by existovať samostatné ministerstvo životného prostredia.
Důležité pro mě
Rôzne
Na Slovensku musia mladší ľudia polovicu svojho sporenia na dôchodok povinne sporiť v DSS (v tzv "druhom pilieri"). Zástancovia druhého piliera tvrdia, že priebežný systém je neudržateľný. Odporcovia naopak hovoria, že existuje nebezpečenstvo "vytunelovania" fondov a že rovnako je možné spotrebovávať vždy len to, čo sa práve produkuje. Napr. v ČR druhý pilier vôbec neexistuje a debatuje sa len o dobrovoľnom.
Druhý pilier dôchodkového systému by mal byť pre všetkých dobrovoľný.
Důležité pro mě
Rôzne
Mýto na diaľniciach sa vyberá dvoma základnými spôsobmi - so zreteľom na prejdenú vzdialenosť (napr. Francúzsko alebo kamióny na Slovensku) alebo paušálom (osobné autá na Slovensku). Mýto za km sa berie ako spravodlivejšie ("kto viac jazdí, viac platí"), ale jeho výber je drahší.
Mýto na diaľniciach pre osobné automobily by sa malo začať platiť za prejdenú vzdialenosť a nie paušálne (pevná cena za časové obdobie, diaľničná známka).
Důležité pro mě
Rôzne
Slovensko stojí armáda okolo 1 miliardy € ročne (okolo 5 % štátneho rozpočtu). Napr. v Česku je to podobné, je to zhruba 50 miliárd Kč.
Mali by sa znížiť výdavky na rozpočet armády (v % štátneho rozpočtu).
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk