Názorový test Teplice

Názorový test Teplice (názorová kalkulačka) - komunální volby 2010.

Odpovězte na otázky, které se mohou řešit během následujícího volebního období. Zjistíte, kdo chce nejlépe zastupovat právě Vás.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Test je tvořen na základě odpovědí kandidujících stran, obeslali jsme prakticky všechny a ve výsledcích jsou ty, které odpověděly.
Důležité pro mě
 
Podpora lázeňství
Domníváte se, že by Teplice měly podpořit svůj lázeňský charakter i za cenu zavedení určitých omezení v jiných oblastech života města (např. průmysl, dopravní zatížení centra apod.)?
Důležité pro mě
 
Projekt Zdravé město
Má podle Vás smysl připojovat se k podobným projektům?
Důležité pro mě
 
Rozdělení kompetencí rady a zastupitelstva
Přikláníte se k názoru, že by většina agendy měla být řešena zastupitelstvem?
Důležité pro mě
 
Radniční noviny
Podpořili byste takovýto projekt?
Důležité pro mě
 
Pehledy hlasování zastupitelstva
Souhlasíte se zveřejňováním jmenovitých přehledů hlasování zastupitelstva?
Důležité pro mě
 
Přehledy hlasování rady
Přikláníte se ke zveřejňování jmenovitých přehledů hlasování rady?
Důležité pro mě
 
Zveřejňování usnesení rady
Přivítali byste automatické zveřejňování usnesení rady?
Důležité pro mě
 
Veřejná diskuse o územním plánu
Měla by se podle Vás o jeho změnách vést veřejná debata (např. zapojením médií, internetu)?
Důležité pro mě
 
Zastavitelná území
Byli byste v této souvislosti nakloněni rozšíření zastavitelných území?
Důležité pro mě
 
Osud financí v městské kase
Má se podle Vás tato suma uchovat (případně zvětšit)?
Důležité pro mě
 
Rozšíření pěších zón
Uvítali byste rozšíření pěších zón spojené se zlepšením využitelnosti parkovacích ploch za hranicemi městského centra?
Důležité pro mě
 
Komunitní plán
Domníváte se, že by tuto roli měla hrát i v Teplicích?
Důležité pro mě
 
Pravidla pro dotace na kulturu
Mají se podle Vás radní při rozdělování peněz řídit takovými závaznými pravidly?
Důležité pro mě
 
Odborné komise
Je podle Vás problémem, že neexistuje žádná odborná komise pro posouzení prospěšnosti jednotlivých aktivit?
Důležité pro mě
 
Rozšíření městské policie
Myslíte si, že by se situace zlepšila, kdyby v ulicích bylo více městských policistů?
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk