Popis výpočtu

Pro maximální transparentnost a ověřitelnost spočtených výsledků zde uvádíme, jak se Vaše shoda s poslanci a politickými stranami počítá a také proč se počítá zrovna takhle.

Současný systém hlasování o návrzích usnesení má jednu na první pohled překvapivou vlastnost, a to, že mezi hlasováním proti a zdržením se hlasování není žádný rozdíl. Návrh je totiž přijat pouze tehdy, pokud pro něj hlasuje více jak polovina přítomných, tj. hlasujících poslanců. U některých hlasování je potřeba určitý počet kladných hlasů (např. polovina všech poslanců). Nejsou tedy tři možnosti hlasu – pro, proti a zdržení se, ale jenom dvě – buď poslanec přijetí návrhu podpoří a hlasuje pro, nebo nepodpoří a pak není rozdíl jestli hlasuje proti nebo se hlasování zdrží. Jedinou možností, jak vyjádřit neutrální postoj k projednávanému návrhu, je nebýt na hlasování přítomen (a to ještě neplatí u těch speciálních hlasování, kde je potřeba určitý počet kladných hlasů).

Shoda s poslancem

Ty návrhy, o kterých nehlasujete se výpočtu neúčastní.

  • Pokud hlasujete pro některý návrh, poslanci, kteří hlasovali také pro, jsou s Vámi a získávají bod.Poslanci, kteří hlasovali jinak (tedy buď proti nebo se zdrželi) jsou proti Vám a bod ztrácejí.
  • Pokud hlasujete proti některému návrhu, s Vámi jsou poslanci, kteří hlasovali také proti nebo se hlasování zdrželi a ti také získávají bod; naopak poslanci hlasující pro, hlasovali proti Vám a bod ztrácejí.
  • Poslanci, kteří se hlasování o tomto návrhu neúčastnili (byli nepřítomni), žádné body nezískávají ani neztrácí.

Podle tohoto klíče se každému poslanci sčítají body za všechny návrhy, o kterých jste hlasoval(a) a následně se vydělí počtem těchto návrhů, čím se shoda dostane u všech do rozsahu -1 až 1, tedy -100% až 100%.

Shoda se stranou

Pro výpočet Vaší shody se stranou se opět berou jenom ty návrhy, o kterých jste hlasoval.

Shoda se stranou za jeden návrh se spočte jako průmerná shoda jejích členů. Tedy součet shody všech členů strany za tento návrh podle předchozí sekce dělený počtem těchto poslanců. Členství se bere dle údajů na webu Evropského parlamentu

Celková shoda strany s Vámi je součtem její shody za jednotlivé návrhy dělená počtem Vámi hlasovaných návrhů, což je opět mezi -1 a 1, tedy -100% a 100%.

Důležitost návrhu

Při svém hlasování, máte u každého návrhu možnost nastavit, jakou má shoda v něm pro Vás důležitost – váhu s jakou se má zahrnout do celkového součtu shody přes všechny návrhy. Každé ze tří úrovní důležitosti (nízká, normální, vysoká) odpovídá jistá váha a celková shoda je pak váženým průměrem shody v jednotlivých návrzích. Ve skutečnosti se tedy místo jednoho bodu ke shodě přičte resp. odečte váha příslušného návrhu a na konci dělí ne počtem návrhů ale, součtem absolutních hodnot jejich vah.

Nastavení vah je takové, že vysoká důležitost má oproti normální váhu dvojnásobou, nízká  důležitost naopak váhu poloviční.

Přesnost výpočtu

Vypočtená shoda je přesný výsledek pro daný výběr hlasování. Zároveň je to nejlepší odhad shody pro hypotetický příklad (pokud nejste poslanec), že byste hlasoval ve všech hlasováních. Zhruba lze říci, že v takovém případě na 95 % by Vaše celková shoda za všechna hlasování padla do níže popsaných intervalů: Odhad 95% intervalu spolehlivosti pro strany v případě ČR:

  • Pro 50 hlasování a výslednou shodu mezi -75 % a 75 % (kdy je možná chyba nejvyšší), pro velké strany: +-10 % (až 15 %)
  • Pro 50 hlasování a výslednou shodu mezi -75 % a 75 % (kdy je možná chyba nejvyšší), pro malé strany: +-15 %
  • Pro 25 hlasování a výslednou shodu mezi -75 % a 75 % (kdy je možná chyba nejvyšší), pro velké strany: +-15 %
  • Pro 25 hlasování a výslednou shodu mezi -75 % a 75 % (kdy je možná chyba nejvyšší), pro malé strany: (+-15 % až) 20 %
Odhad 95% intervalu spolehlivosti pro jednotlivé poslance:
  • Pro 50 hlasování a výslednou shodu kolem 0 % (kdy je možná chyba nejvyšší): +-25 %
  • Pro 50 hlasování a výslednou shodu kolem 75 %: -20 % až +15 % (resp. -15 % až +20 % pro shodu kolem -75 %)
  • Pro 25 hlasování a výslednou shodu kolem 0 % (kdy je možná chyba nejvyšší): +-40 %

Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk