Genderová kalkulačka

O následujících návrzích bylo hlasováno v Poslanecké sněmovně parlamentu v pátém volebním období 2006–2010. Jak byste hlasoval(a) Vy? Návrhům, které jsou pro Vás důležité, nastavte velkou důležitost. Těm, které nejsou pro Vás moc důležité, dejte malou nebo o nich nehlasujte vůbec. Nemusíte hlasovat o všem - návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. Čím jich však bude více, tím bude výsledek přesnejší.

Hlasujte o skutečných návrzích, o kterých se hlasovalo v Senátu. Zjistíte, kdo Vás tam doopravdy zastupuje.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Důležité pro mě
Fórum 50 %
Sněmovně byl předložen vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který mimo jiné ruší daňovou progresi, mění vyplácení dávek sociální podpory (přídavku na dítě či pohřebného, zavádí tři různé výše rodičovského příspěvku závislé na době jeho pobírání, snižuje výši porodného a ruší vyplácení příspěvku na školní pomůcky), mění vyplácení příspěvku v hmotné nouzi i nemocenského. Upravuje i oblast zaměstnanosti a odvodů sociálního pojištění. Tímto zákonem byly také zavedeny poplatky ve zdravotnictví (podrobné vysvětlení změn zde).
Hlasovali byste pro tento návrh?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
V rámci novelizace občanského soudního řádu byl navržen trestní postih za přechovávání dětské pornografie. Zákon zároveň upravuje trestní postih za šíření pornografie dětem a za zneužití dítěte při výrobě pornografie.
Hlasovali byste pro trestní postih za dětskou pornografii?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
Tento návrh upravuje vyplácení výživného na dítě. V případě, že rodič neplatí výživné, bude tato částka vyplacena státem a po dlužníkovi/dlužnici jej bude poté vymáhat stát.
Hlasovali byste pro tento zákon?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
Návrh upravuje vyplácení peněžitých dávek nemocenského pojištění, a to nemocenského a ošetřování. Nově tedy nebudou propláceny první 3 dny dávek nemocenského a také podpory při ošetřování člena rodiny a péče o dítě do 10 let. Vysvětlení změn naleznete zde
Hlasovali byste pro tento návrh?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
V reakci na zavedení reformního balíku (který zavedl mj. rovnou daň a poplatky ve zdravotnictví) byl jako kompenzace rodinám navržen jednorázový příspěvek od státu ve výši 2000,-.
Hlasovali byste pro zamítnutí tohoto návrhu? (Tj. pro = žádný příspěvek, proti = příspěvek 2000,-)
Důležité pro mě
Fórum 50 %
V rámci tzv. prorodinného balíčku byla navržena změna ve vyplácení rodičovského příspěvku. Podle tohoto návrhu si rodiče mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu 2, 3 nebo 4 let. Možnost volby nejkratší varianty se odvíjí od výše mzdy, kterou rodič pobíral před nástupem na mateřskou dovolenou. Zároveň musí vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den, což odpovídá měsíčnímu příjmu 16 730 Kč hrubého. Srozumitelné vysvětlení změn naleznete zde
Hlasovali byste pro přijetí tohoto návrhu?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
V rámci novelizace občanského soudního řádu byl navržen trestní postih tzv. stalkingu. Jde o nebezpečné pronásledování, které se projevuje opakovanými a dlouhodobými pokusy kontaktovat oběť, poškozováním a ničením věcí či demonstrováním moci stalkera.
Hlasovali byste pro zavedení trestní odpovědnosti za stalking?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
Antidiskriminační zákon komplexně zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace zejména ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, sociálního zabezpečení, přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, přístupu ke zboží a službám aj. Zákon neruší lustrační zákony.
Hlasovali byste pro antidiskriminační zákon?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
Ve vládním ""balíčku"" měly mj. být: dočasné snížení přídavků na děti, rodičovské, porodného, zavedení daňové progrese z (z tzv. „15“ % na „23“ % pro příjmy nad 190 000 měsíčně) a snížení rozpočtu sociálních služeb. Někteří poslanci navrhli tuto část zrušit. Tím by došlo k zvýšení plánovaných výdajů státu asi o 6 miliard.
Hlasovali byste pro vyjmutí snížení rodičovské, porodného, přídavků na děti a zavedení daňové progrese z ""balíčku""?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
Opětovně se hlasovalo o zrušení části "balíčku" obsahující snížení přídavků na děti, rodičovské a porodného. Šlo asi o 3 miliardy snížení.
Hlasovali byste pro vyjmutí rodičovské, porodného a přídavků na děti z ""balíčku""?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
Ve vládním ""balíčku"" bylo navrženo snížit mateřskou (asi o 20 %) a také zrušit vyšší dávky pro dlouhodobě nemocné (o 12 %). Někteří poslanci ale nevrhly tuto část z ""balíčku"" vyjmout. Tím by došlo k zvýšení vládou plánovaných výdajů asi o 2 miliardy.
Hlasovali byste pro vyjmutí snížení mateřské a dávek pro dlouhodobě nemocné z ""balíčku""?
Důležité pro mě
Fórum 50 %
V roce 2009 byla v rámci úsporných opatření snížena mateřská.
Hlasovali byste pro vrácení mateřské na úroveň roku 2009?
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk