Předvolební test KohoVolit.eu 2010

Odpovídejte na otázky, o kterých je velká šance, že se o nich bude brzo rozhodovat.

Odpovězte na otázky, které se mohou řešit během následujícího volebního období. Zjistíte, kdo chce nejlépe zastupovat právě Vás.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Test je tvořen na základě odpovědí kandidujících stran, obeslali jsme prakticky všechny a ve výsledcích jsou ty, které odpověděly.
Důležité pro mě
Demokracie v ČR
V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50 000 podpisů. Referenda je možné žádat i ve spolkových zemích v Německu, v celém Německu prakticky ne.
Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě shromáždění podpisů od lidí.
Důležité pro mě
Demokracie v ČR
V ČR je pro platnost místního referenda nutná účast alespoň 35 % obyvatel obce a alespoň 25 % obyvatel musí hlasovat pro vítěznou variantu. Ve velkých městech je to dle zkušeností výrazně hůře dosažitelné. Např. v Polsku je minimální účast pro platnost referenda 30 %, na Slovensku 50 % a v Bavorsku je to odstupňované dle velikosti města od 20 % (pod 50 000 lidí) po 10 % (nad 100 000 lidí).
Měla by se snížit hranice pro platnost místního referenda alespoň pro velká města.
Důležité pro mě
Život
V ČR je velké množství státních a státem placených institucí v Praze. Naproti tomu v Německu existuje pravidlo, že takové instituce musejí být rozmísťovány rovnoměrně po celé zemi.
Mělo by se zavést pravidlo, že (nové) státní instituce by měly být rozmísťovány rovnoměrně po celém území ČR.
Důležité pro mě
Život
V severních Čechách jsou vyhlášené územní limity těžby hnědého uhlí. Jde mj. o ochranu některých obcí (např. město Horní Jiřetín). Na druhou stranu těžební společnost (Czech Coal) by uvítala možnost těžit.
Stát by měl zrušit těžební limity v severních Čechách.
Důležité pro mě
Život
Mýtné na dálnicích je vybíráno dvěma základními způsoby – s ohledem na ujetou vzdálenost (např. Francie nebo kamióny v ČR) nebo paušálem (osobní auta v ČR). Mýtné za km je bráno jako spravedlivější („kdo více jezdí, více platí“), ale jeho výběr je dražší.
Mýtné na dálnicích pro osobní automobily by se mělo začít platit za ujetou vzdálenost a nikoliv paušálně (pevná cena za časové období).
Důležité pro mě
Život
Nedávno zavedené poplatky za položku na receptu jsou nyní v ČR 30 Kč. Např. na Slovensku jsou 17 eurocentů za recept, v Německu 5-10 €.
Poplatky v lékárnách 30 Kč za položku na receptu by měly být zachovány.
Důležité pro mě
Život
V mnoha zemích se v poslední době rozšiřují zákony zakazující kouření v restauracích. Např. v mnoha německých spolkových zemích je to zakázáno, na Slovensku je nutno vyhradit stavebně oddělený nekuřácký prostor. V ČR rozhodnutí o tom, zda bude restaurace kuřácká nebo ne, závisí jen na majiteli.
Mělo by být zakázáno kouřit v restauracích.
Důležité pro mě
Život
V ČR je maximální povolená rychlost na dálnicích 130 km/h. V Německu není vůbec omezená a na Slovensku je 130 km/h, ale na vybraných místech může být až 160 km/h. V Rakousku i v Polsku je to 130 km/h.
Měla by se zvýšit maximální povolená rychlost na dálnicích.
Důležité pro mě
Život
Na veřejných vysokých školách v ČR se neplatí školné. Studenti si ale musí platit ubytování, stravu, pomůcky i některé povinné školní poplatky. Např. v Německu se školné platí v některých zemích a to zhruba 500€ za semestr.
Mělo by se začít platit školné na VŠ.
Důležité pro mě
Život
Na Slovensku nedávno schválili zákon o prokázaní nabytí majetku (nad přibližně 10 miliónů Kč). Pokud majitel nebude moci prokázat legální nabytí majetku, může o něj přijít. Oponenti ukazují na to, že zákon má zpětnou účinnost (je dle nich neústavní) a také obrací role, kdy obviněný musí dokazovat svoji nevinu.
Měl by existovat zákon o prokázání nabytí majetku s možností zabavení neprokázaného majetku.
Důležité pro mě
Energie, ČEZ
ČEZ chce postavit další dva bloky JE Temelín. Jejich cena se odhaduje na „stovky miliard“ Kč. Většinovým vlastníkem ČEZu je ČR. Např. Německo má plán útlumu jaderných elektráren (ač se diskutuje), Rakousko od jaderných elektráren odstoupilo, naopak na Slovensku se jaderné elektrárny rozšiřují
ČEZ by měl pokračovat v plánu na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně.
Důležité pro mě
Energie, ČEZ
V období 2013-2020 si měly energetické firmy (hlavně jde o ČEZ) nakupovat povolenky k vypouštění skleníkových plynů. Nedávno byla schválena pomocí „přílepku“ změna, která jim umožní získat povolenky zdarma až do výše 68 miliard Kč, pokud stejnou částku investují do šetrnějších technologií.
Měl by se zrušit „přílepek“ zákona, který umožňuje dát energetickým firmám povolenky zdarma.
Důležité pro mě
Svět
ČR stojí armáda kolem 50 miliard Kč ročně (kolem 5 % státního rozpočtu). Např. na Slovensku je to podobné, je to zhruba 1 miliarda €.
Měly by být sníženy výdaje na rozpočet armády (v % státního rozpočtu).
Důležité pro mě
Svět
Odpůrci členství ČR v EU argumentují, že ČR ztrácí svoji suverenitu a že by např. byla lepší volnější aliance jakou je ekonomická EFTA (Norsko, Švýcarsko, Island) spojená se zeměmi EU dohodami. Naopak zastánci argumentují např. tím, že takto mají občané ČR možnost více ovlivňovat podobu Evropy.
ČR by měla vystoupit z EU.
Důležité pro mě
Svět
V současnosti působí v Afghánistánu kolem 500 českých vojáků. Jsou tam např. i vojáci z Německa či Slovenska, prakticky nikoliv z Rakouska.
Vojáci ČR by se měli stáhnout z Afghánistánu nejdéle do poloviny roku 2012.
Důležité pro mě
Daně, business
Nižší sazba DPH se od letošního roku zvýšila z 9 na 10 % jako reakce na nižší výběr daní kvůli krizi. Zvýšení dolní sazby DPH zvyšuje ceny základního zboží jako jsou potraviny.
Dolní sazba DPH by se měla snížit.
Důležité pro mě
Daně, business
Některé firmy mají svoje sídlo v tzv. daňových rájích (např. Panama, Bermudy, Kypr), aby mohly snáze obejít daňovou povinnost a aby skryly své vlastníky, což umožňuje praní špinavých peněz. Ze stejného důvodu se také používají akciové společnosti s anonymními akciemi na doručitele.
Firmy z daňových rájů nebo s akciemi na doručitele by měly být znevýhodněny při zadávání veřejných zakázek..
Důležité pro mě
Daně, business
„Švarc-systém“ je způsob zaměstnávání pracovníků, kteří formálně jsou samostatnými podnikateli. Tento způsob je pro firmu daňově výhodný, umožňuje rychle nabírat i propouštět zaměstnance, ale v ČR je nelegální (mj. se tak na pracovníka nevztahuje zákoník práce, je tak méně chráněn).
Měl by se legalizovat „Švarc-systém“.
Důležité pro mě
Daně, business
Budějovický Budvar je národní podnik plně vlastněný státem. Uvažuje se o jeho změně na akciovou společnost, což je předpokladem jeho privatizace (nejvážnějším zájemcem je americký pivovar Anheuser Busch - Budweiser). Pro jeho privatizaci je základním argumentem: „Stát není od toho, aby vařil pivo“. Na druhou stranu Budvar vydělává.
Měl by být privatizován Budějovický Budvar.
Důležité pro mě
Daně, business
V ČR je nutno z každého prázdného nosiče informací jako je DVD, počítačový disk apod., i z každého rozmnožovacího zařízení jako DVD-RW či kopírka zaplatit poplatek, aby se tak kompenzovalo pirátské kopírování. Ten jde organizacím (např. OSA nebo DILIA), které zastupují část autorů. Tyto organizace však mohou kteréhokoliv autora mezi sebe bez důvodů nepřijmout.
Měl by být zrušen poplatek za prázdná média.
Důležité pro mě
Daně, business
V roce 2009 byl v ČR v důsledku krize o 4.1 % nižší HDP než v roce 2008. Vybralo se tedy i méně daní, které se používají také pro platy lidí placených z veřejných peněz (např. učitelé, vojáci, policisté, úředníci, soudci, politici).
Během krize by se měly snížit platy všech lidí placených z veřejných peněz.
Důležité pro mě
Daně, business
V ČR existuje „jednotná daň z příjmu 15 %“. Díky slevě na poplatníka ale jde ve skutečnosti o daň od 0 % (při minimálním platu) přes asi 10 % při středním platu po zhruba 19 % při platu 140 tisíc měsíčně a poté % zdanění opět klesá. V Německu je zdanění více progresivní, od 0 % po 45 % (nad 12 000 € měsíčně), na Slovensku obdobné jako v ČR, jen % u nejvyšších platů neklesá, jde k 19 %.
Měla by se zvýšit daňová progrese u daně z příjmů u lidí (tj. „vyšší % daně pro vyšší příjmy“).
Důležité pro mě
Daně, business
Ministerstvo financí vyhlásilo ekologickou „superzakázku“ s odhadovanou cenou 40 až 120 miliard Kč. Jde o likvidaci starých ekologických škod z dob před rokem 1992, ke kterým se vláda zavázala při privatizaci. Odpůrci tvrdí, že je lepší zakázku rozdělit na více menších zakázek. Zastánci zase tvrdí, že v případě zrušení hrozí vládě arbitráž od firem, které se již přihlásily.
Měla by se zrušit ekologická „superzakázka“.
Důležité pro mě
Minulost a zločin a trest
Vláda v minulém volebním období schválila majetkové vyrovnání s církvemi, kdy ČR měla ročně církvím platit něco přes 4 miliardy Kč po dobu 60 let s tím, že by naopak definitivně získala majetek zabavený církvím po roce 1949. Ve Sněmovně bylo projednávání odročeno.
Měl by se schválit zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi tak, jak byl navržen vládou.
Důležité pro mě
Minulost a zločin a trest
Pokuty za dopravní přestupky v ČR jsou stanoveny bez ohledu na příjmy pokutovaného. Pro různé lidi tedy mají různou závažnost („1000 Kč má jinou hodnotu pro toho, kdo vydělává 10 000, a jinou pro toho, kdo vydělává 100 000“). Takto je popřena jejich funkce trestu pro lidi s vyššími příjmy. Jinou možností je výběr pokut v % dle výše příjmu. Tak tomu je ve Finsku a částečně dalších skandinávských zemích.
Pokuty za silniční přestupky by se měly alespoň částečně stanovovat dle příjmu pokutovaného.
Důležité pro mě
Minulost a zločin a trest
V minulém období již bylo schváleno snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, ale potom byla tato změna opět zrušena a zůstává nadále 15 let. Např. na Slovensku i v Německu je to 14 let.
Měl by být snížen věk trestní zodpovědnosti (např. na 14 let).
Důležité pro mě
Parlament, vláda, prezident
Poslanci a senátoři nemohou být trestně stíháni, pokud je Parlament odmítne vydat. V takovém případě už za daný skutek nemohou být stíháni nikdy.
Chtěl/a bych, aby se omezila imunita poslanců tak, že by se zredukovala jen na proslovy v Parlamentu.
Důležité pro mě
Parlament, vláda, prezident
Zákon o státní službě obsahuje privilegia pro státní úředníky, aby podpořil státní správu nezávislou na aktuální vládě. Zákon byl schválen již v roce 2002, ale jeho platnost je stále odsouvána.
Měl by začít platit zákon o státní službě.
Důležité pro mě
Parlament, vláda, prezident
Při volbách do Senátu je dlouhodobě nejnižší účast (srovnatelná jen s účastí v „eurovolbách“). V mimořádných volbách v roce 2007 byla v rozhodujícím kole pod 10 % a ke zvolení senátorem stačilo méně jak 6000 hlasů. Obdoba Senátu je z okolních zemí v Polsku, např. v Německu jsou „senátory“ zástupci zemských vlád. Na Slovensku Senát není.
Měla by být změněna Ústava, aby se mohl zrušit Senát.
Důležité pro mě
Parlament, vláda, prezident
V ČR je zhruba 3000 soudců, každý rok je odvolán z různých důvodů průměrně asi 1 soudce. To je výrazně méně než v jiných profesích, což naznačuje, že samoregulace u soudců nefunguje (funguje tzv. „soudcovská solidarita“). Nekvalitní soudci tak soudí stále. Na druhou stranu soudní moc dle teorie má být nezávislá na moci zákonodárné (parlament) a výkonné (vláda).
Měla by být snazší možnost odvolat soudce.
Důležité pro mě
Doplňující
Někteří poslanci hlasují prakticky vždy, někteří jen v 1/2 případů. Např. na Slovensku je možné při větší neúčasti poslanci dočasně snížit plat.
Měla by se zavést možnost, aby se snížil plat poslancům, kteří se neúčastní zasedání Sněmovny.
Důležité pro mě
Doplňující
V ČR je možné i běžné, že ministři vlády (výkonná moc) jsou zároveň poslanci nebo senátory (zákonodárná moc). Např. na Slovensku to možné není.
Měla by se zachovat možnost souběhu funkcí ministra a poslance.
Důležité pro mě
Doplňující
V současné době platí, že radnice velkých měst dostávají přímo ze státního rozpočtu (nepočítaje konkrétní dotace) na provoz obce na jednoho obyvatele několikanásobně více peněz než radnice malých obcí. Např. Praha, Ostrava, Brno a Plzeň, kde žije něco přes 20 % obyvatel ČR, dostává asi 50 % peněz pro obce v ČR. Je argumentováno tím, že např. infrastrukturu velkých měst užívají i obyvatelé menších obcí.
Měl by být zachován systém, kdy velká města dostávají výrazně více peněz na obyvatele než malé obce.
Důležité pro mě
Doplňující
V ČR platí, že příspěvky na děti dostávají jenom rodiny s příjmy pod 2.4 násobku životního minima. Např. v Německu jej dostávají všechny děti bez ohledu na příjem rodičů.
Větší procento dětí by mělo dostávat přídavky.
Důležité pro mě
Doplňující
Ústav pro studium totalitních režimů byl zřízen nedávno a nejde o standardní vědeckou organizaci, jeho vedení např. závisí na Senátu. Jeho oponenti argumentují také tím, že jde o ústav s politickým zadáním, podobně jako některé ústavy za ČSSR. Naopak přívrženci věří, že pomůže zabránit zkreslování historie. Jeho pracovník spustil „aféru Kundera“. Podobné ústavy fungují např. na Slovensku a v Polsku.
Měl by být zachován Ústav pro studium totalitních režimů.
Důležité pro mě
Doplňující
Eutanazie není povolená v ČR ani v žádné z okolních zemí. Naopak je legální např. v Nizozemí nebo v Belgii.
Měla by být zavedena možnost eutanazie.
Důležité pro mě
Doplňující
V ČR platí zákon, že národnostní menšiny mají právo na výuku ve svém jazyce. Zatímco na Těšínsku normálně fungují školy v polštině, romština není v ČR ani volitelným předmětem (mj. nejsou vyškolení učitelé). Např. na Slovensku místy je.
Měla by se podporovat možnost výuky romštiny jako volitelného předmětu, pokud o ni bude zájem.
Důležité pro mě
Doplňující
V současné době některé formy hazardu povoluje Ministerstvo financí (např. „videoterminály“, příp. nové formy). Některé obce protestují, že takto nemají šanci ovlivnit umístění herních automatů na svém území. Zastánci naopak argumentují byrokratickou zátěží pro obce a možností korupce na lokální úrovni.
Povolovat jakékoliv herní automaty by měly obce.
Důležité pro mě
Doplňující
Stavět dům lze jen tam, kde to obec dovolí (v územním plánu). Je argumentováno nutností územního plánování. Na druhou stranu formality jsou časově velmi náročné a nutnost použít „stavební pozemek“ stavbu domu často výrazně prodražuje a zprostředkovaně tak zdražuje veškeré bydlení. Bydlení je přitom mezi základními lidskými právy.
Měla by být rozšířena možnost stavět domy pro bydlení nejen tam, kde to obec výslovně dovolí.
Důležité pro mě
Doplňující
Volit po internetu je možné v Estonsku. Je to možné díky tomu, že estonský občanský průkaz obsahuje čip a funguje také jako (bezplatný) elektronický podpis pro komunikaci s úřady. Při posledních volbách tento způsob použilo asi 10 % voličů. V ČR je plánován obdobný OP na rok 2012. Na druhou stranu počítačové systémy nejsou stoprocentní a existuje tak riziko velkého volebního podvodu.
Měla by být zavedena možnost volit po internetu.
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk