Názorový test Praha

Názorový test Praha (názorová kalkulačka) - komunální volby 2010.

Odpovězte na otázky, které se mohou řešit během následujícího volebního období. Zjistíte, kdo chce nejlépe zastupovat právě Vás.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Test je tvořen na základě odpovědí kandidujících stran, obeslali jsme prakticky všechny a ve výsledcích jsou ty, které odpověděly.
Důležité pro mě
Bezpečnost, nájemné, kultura
Akční plán problematiky bezdomovectví
Souhlasím, aby Praha řešila problém bezdomovectví podle akčního plánu problematiky bezdomovectví pro roky 2010 až 2013 tak, jak byl schválen
Důležité pro mě
Bezpečnost, nájemné, kultura
Metropolitní policie
Souhlasím s vytvořením tzv. Metropolitní policie
Důležité pro mě
Bezpečnost, nájemné, kultura
Zastavení plošné deregulace nájemného
Chtěl/a bych, aby se město pokusilo zastavit plošnou deregulaci nájemného
Důležité pro mě
Bezpečnost, nájemné, kultura
Financování divadel
Chtěl/a bych, aby se vrátil starý systém financování městských divadel (prostřednictvím přímé dotace příspěvkové organizaci)
Důležité pro mě
Veřejná doprava a dopravní infrastruktura
Rychlodráha Ruzyně
Podle mého názoru by z letiště Ruzyně by do centra Prahy měla vést rychlodráha
Důležité pro mě
Veřejná doprava a dopravní infrastruktura
Zpoplatnění vjezdu aut do centra
Souhlasím se zpoplatněním vjezdu automobilů do centra města, například formou mýtného
Důležité pro mě
Veřejná doprava a dopravní infrastruktura
Opencard stejně drahá
Chtěl/a bych, aby Opencard nebyla pro cestující cenově výhodnější oproti „papírové tramvajence“, aby si cestující mohli vybrat.
Důležité pro mě
Veřejná doprava a dopravní infrastruktura
Turnikety v metru
Souhlasím se zavedením turniketů do metra.
Důležité pro mě
Veřejná doprava a dopravní infrastruktura
Systém veřejného půjčování kol
Chtěl/a bych, aby v Praze fungoval systém veřejného půjčování jízdních kol, které bude levnější než MHD (jako např. funguje v Paříži, Londýně či dalších městech).
Důležité pro mě
Veřejná doprava a dopravní infrastruktura
Přezkum vnějšího okruhu
Trasy dosud nepostavených a problematické úseků vnějšího obchvatu Prahy by měly být přezkoumány.
Důležité pro mě
Veřejná doprava a dopravní infrastruktura
Nová dráha Ruzyně
Nová přistávací dráha letiště Ruzyně by měla být postavena i tehdy, pokud by zvýšený provoz vystavil část obyvatel Prahy hluku.
Důležité pro mě
Koncepce rozvoje města
Nezávislý hlavní architekt Prahy
Hlavní architekt Prahy jako odborná instituce má být nezávislý na politickém vedení města.
Důležité pro mě
Koncepce rozvoje města
Výstavba na zelené louce (zastavit)
Praha by měla zastavit výstavbu nových domů a skladišť na zelené louce bez infrastruktury.
Důležité pro mě
Koncepce rozvoje města
Náklady na veřejné vybavení vyvolané výstavbou
Náklady na veřejné vybavení vyvolané výstavbou (přístupové cesty, kanalizace, MHD) by měli nést developeři namísto města.
Důležité pro mě
Koncepce rozvoje města
Obnova panelových sídlišť
Praha by měla podpořit kvalitnější obnovu panelových sídlišť včetně jejich okolí.
Důležité pro mě
Zeleň a odpady
Evidence zeleně
Měla by být zpracována evidence zeleně v Praze a měly by být sledovány její úbytky či přírůstky.
Důležité pro mě
Zeleň a odpady
Trojmezí
Lokalita Trojmezí by měla být zachována pro zeleň.
Důležité pro mě
Zeleň a odpady
Zahrádkové osady
Praha by neměla rušit zahrádkové osady.
Důležité pro mě
Zeleň a odpady
Skládka v Ďáblicích (ukončení)
Provoz problematické skládky komunálních odpadů v Ďáblicích by měl být ukončen.
Důležité pro mě
Ochrana historického centra a architektura
Národní knihovna dle návrhu p. Kaplického
Chtěl/a bych, aby nová budova Národní knihovny byla postavena dle původního návrhu Jana Kaplického a na původním místě - Letenské pláni
Důležité pro mě
Ochrana historického centra a architektura
Bydlení v centru
Praha by měla zachovat možnosti bydlení v centru města.
Důležité pro mě
Ochrana historického centra a architektura
Veřejné instituce v centru
Veřejné instituce v centru města by měly být zachovány.
Důležité pro mě
Ochrana historického centra a architektura
Architektonické a urbanistické soutěže
Při navrhování významných staveb by měly být vyhlašovány architektonické a urbanistické soutěže.
Důležité pro mě
Veřejné zakázky
Výpověď smlouvy výstaviště v Holešovicích
Chtěl/a bych, aby město co nejdříve vypovědělo nájemní smlouvu areálu Holešovického výstaviště se společností Incheba
Důležité pro mě
Veřejné zakázky
Jednotný portál o veřejných zakázkách
Chtěl/a bych, aby všechny informace týkající se veřejných zakázek byly zveřejňovány přehledně na jednotném webovém portálu
Důležité pro mě
Veřejné zakázky
Větší veřejné zakázky schvaluje zastupitelstvo
Chtěl/a bych, aby veřejné zakázky většího rozsahu musely být schváleny celým zastupitelstvem, nikoli pouze Radou.
Důležité pro mě
Veřejné zakázky
Firmy s akciemi na majitele a veř. Zakázky
Chtěl/a bych, aby město zabránilo tomu, aby se firmy s tzv. akciemi na majitele účastnily veřejných zakázek města/městských částí.
Důležité pro mě
Transparentní samospráva
Zveřejňování majetku
Chtěl/a bych, aby se povinnost zveřejňování majetku všech rodinných příslušníků týkala všech členů zastupitelstva a vysoce postavených úředníků magistrátu (od ředitelů odborů výš).
Důležité pro mě
Transparentní samospráva
Zveřejňování hlasování Rady
Chtěl/a bych, aby bylo zveřejňováno jmenné hlasování členů Rady hl. města, podobně jako u zastupitelstva
Důležité pro mě
Transparentní samospráva
Jeden volební obvod
Chtěla/bych, aby se v příštích volbách Praha vrátila k systému jediného volebního obvodu
Důležité pro mě
Transparentní samospráva
Možnost lidí vystoupit na Zastupitelstvu
Při zasedáních zastupitelstva by občané měli mít možnost vystoupit se svým názorem.
Důležité pro mě
Transparentní samospráva
Respektování místních referend
Celopražské orgány by měly respektovat vůli občanů vyjádřenou místními referendy, která se konají v jednotlivých městských částech.
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk