Inventura hlasování - Zastupitelstvo Plasy 2006-2010

Inventura hlasování - Zastupitelstvo Plasy 2006-2010

Hlasujte o skutečných návrzích, o kterých se hlasovalo v plaském zastupitelstvu v letech 2006-2010. Zjistíte, kdo Vás tam doopravdy zastupuje.
Většina (13 z 15) současných plaských zastupitelů se znovu uchází o hlasy voličů. Podívejte se, kteří plaští zastupitelé rozhodovali v uplynulém volebním období v souladu s Vašimi názory. Zkuste jako zastupitel/zastupitelka hlasovat pro - proti - zdržuji se u vybraných hlasování a pak zjistíte, kteří zastupitelé hlasovali podobně jako Vy a kteří nikoliv.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Snížení penále.
Měl se snížit penále dlužníkovi za byt z 87 000 na 40 000 Kč?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Snížení nájmu.
Měl se snížit nájem ze 170 Kč/ m2 na 100 Kč/ m2?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Revitalizace centra Plas.
Mělo se pokračovat v přípravě revitalizace centra Plas včetně kruhové křižovatky?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Zvukový záznam z jednání zastupitelstva.
Měl se začít pořizovat zvukový záznam z jednání zastupitelstva?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Omluva města.
Mělo se město omluvit pí. Lorenzové a p. Cejthamrovi za výroky, které při této konfrontaci byly vysloveny?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Bytovky pod školou.
Mělo se pokračovat ve výstavbě bytovek pod školou?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Odměny pro zastupitele.
Měla se odměna zvýšit na 350Kč/měsíc ?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Zámekfest.
Měl se tento festival na tomto místě povolit?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Odkup pozemků.
Mělo město tyto pozemky koupit?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Petice k odvolání ředitele ZŠ. (Zamítnutí.)
Neměl být ředitel ZŠ odvolán? (Tj. PRO = má zůstat, PROTI = má být odvolán.)
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Rekreační vodní plocha (koupaliště).
Měla se zvýšit max. částka na výstavbu rekreační vodní plochy z původních 5,8 mil. Kč na 8 mil. Kč?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Dar pro starostu.
Měl starosta obdržet za práci v uplynulém období dar od města ve výši 45 000 Kč?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Mobiliář přírodní plochy ke koupání (mola, lavičky, altánky na koupališti).
Mělo mobiliář vybudovat toto truhlářství za vítěznou nejnižší cenu 588 500 Kč?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Půjčka TJ Sokol Plasy.
Mělo město Plasy poskytnout Sokolu Plasy bezúročnou půjčku max. 400 000 Kč na dobu max. 6 měsíců na vybudování dětského hřiště?
Důležité pro mě
Inventura hlasování - Plasy 2006-2010
Prodej bývalé čerpací stanice.
Mělo město prodat tuto budovu a pozemky rybářům za 12 780 Kč?
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk