Inventura hlasování Liberec 2006-2010

Hlasujte o skutečných návrzích, o kterých se hlasovalo v libereckém zastupitelstvu v letech 2006-2010. Zjistíte, kdo Vás tam doopravdy zastupuje.
Většina současných libereckých zastupitelů se znovu uchází o hlasy voličů. Jejich předvolební sliby jsou jedna věc a realita uplynulých čtyř let věc druhá. Podívejte se, kteří liberečtí zastupitelé rozhodovali v uplynulém volebním období v souladu s vašimi názory. Zkuste jako zastupitel/zastupitelka hlasovat pro - proti - zdržuji se u 25 vybraných hlasování a pak zjistíte, kteří zastupitelé hlasovali podobně jako vy a kteří nikoliv.
Nemusíte hlasovat o všem – návrhy, o kterých nehlasujete, se do výpočtu nezahrnou. U návrhů, o kterých hlasujete, můžete nastavit důležitost.
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Podrobnější podklady pro zastupitele
Má být zastupitelům předkládán při rozhodování o prodeji městského majteku či změnách územního plánu materiál, jehož součástí budou mapy, názvy ulic, fotografie, aby tak bylo zcela zřejmé, o jakou nemovitost se jedná?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Zachování zeleně u Plaza Center
Podpoříte usnesení, aby Rada města podnikla všechny kroky k zachování zelených ploch na místě výstavby tzv. Plaza Center, tak, jak to určoval platný územní plán?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Prodej pozemku pro "megaškolu" Lidové sady
Hlasoval/a byste pro prodej městských nemovitostí, které by umožnily výstavbu Centra vzdělanosti Libereckého kraje, tzv. "megaškoly", do níž mělo být sestěhováno několik libereckých středních škol?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Změna ÚP - dům v městském lese Starý Harcov
Schválíte podnět k pořízení změny územního plánu, která má umožnit výstavbu rodinného domu přímo v bývalém městském lese ve Starém Harcově?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Prodej zeleně u sídlišť Králův Háj a Kunratická
Schválíte prodej pozemků veřejné zeleně poblíž sídlišť na Králově Háji a Kunratické formou veřejné dražby, tzn. bez jakýchkoliv podmínek, pouze za nejvyšší cenu?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Prodej Šimáčkova - 64 volných bytů překupníkovi
Schválíte prodej bloku městských panelových domů s 64 volnými byty za 26,5 mil. Kč, tj cca 400.000 Kč za volný byt, jedinému zájemci?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Prodej hřiště Svojsíkova pro stavbu domu
Hlasoval/a byste pro prodej hřiště ve Svojsíkově ulici na Starém městě, které využívají místní občané a děti jako hřiště? Proti změně hřiště na plochu pro novou výstavbu místní sepsali petici.
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Směna parčíku v centru za parkoviště na okraji
Hlasujete pro směnu, kdy město získá 539 m2 ve Vesci v místě rozsáhlého parkoviště potřebného pro MS v lyžování + 253 tis. Kč jako rozdíl cen a naopak ztratí 747 m2 zeleně - polovinu parčíku přímo v centru, v Široké ulici?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Privatizace městské školy Na Perštýně
Hlasovali byste pro převedení, v tu chvíli ještě městské školy, jedné z nejlépe hodnocených, do soukromých rukou? Vlastníci společnosti, která chce školu zprivatizovat, přitom nejsou známi.
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Prodej městského parku Na Perštýně
Schválíte prodej městského parku na Perštýně, který využívá veřejnost i městská škola, soukromé společnosti, jejíž majitelé nejsou známi, která ho chce koupit pro svoje podnikání, viz přechozí bod ?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Pronájem Arény na 20 let firmě z S-group
Schválíte, pro město nevýhodný, pronájem městského stadionu, včetně nové Arény, na 20 let s výpovědní lhůtou 10 let, jedné z firem ze skupiny S-group (Syner)?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Prodej zeleně u paneláků spekulantovi
Jste pro prodej městských pozemků okolo několika panelových domů na sídlišti Králův Háj, o jejichž koupi obyvatelé těchto domů nemají zájem, ale které chce koupit spekulant s pozemky?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Rozpočet 2010 - neznámé prodeje za 100 mil. Kč
Hlasujete pro rozpočet města na rok 2010, který obsahuje i položku "prodej městského majetku za 100 mil Kč", ale nikdo neví, o jaký majetek jde?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Vyjmutí dětského hřiště z privatizace
Měl by se městský pozemek, na kterém je dětské hřiště, zeleň a je dlouhodobě využíván a udržován místními obyvateli, zařadit na seznam tzv. neprivatizovatelných pozemků, aby zůstal i v budoucnu v majetku města?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Vyjmutí koupaliště v Radčicích z privatizace
Má se dostat bývalé koupaliště ve čtvrti Radčice, které chtějí místní občané obnovit, na seznam pozemků vyřazených z privatizace?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Změna ÚP - park na bývalé skládce
Podpoříte podnět ke změně územního plánu, který posune průmyslovou zónu Sever na hranici obytné zástavby a namísto toho umožní vznik nového parku uprostřed této průmyslové zóny?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Dotace na stravování soukromé ZŠ
Budete pro, aby soukromá škola, kterou vlastní firma s neznámými majiteli, dostávala dotaci na stravování, jako městské školy?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Dotace z kulturního fondu soukromé firmě
Má dotaci na svou činnost z Kulturního fondu města získat i soukromá společnost (s.r.o.), jejíž hospodaření je ziskové?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
50 % sleva pozemku pro Kalendář Liberecka
Budete pro, aby pozemek nedaleko ZOO, přímo na hrázi Jezírka, u zastávky tramvaje, získala soukromá společnost na výstavbu informačního centra s 50% slevou?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Rozšíření seznamu zeleně vyjmuté z privatizace
Budete hlasovat pro rozšíření seznamu ploch městské zeleně, který by měl být rozšířen o další plochy i mimo centrum? Některé plochy jsou zatím neudržované, ale v budoucnu využitelné.
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Změna ÚP - černá stavba v CHKO - Starý Harcov
Schválíte změnu územního plánu, která umožní výstavbu 2 rodinných domů na loukách ve 3. zóně CHKO na okraji města? Majitel - liberecký podnikatel - již v rozporu s tímto plánem zahájil stavbu.
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Změna ÚP - nová silnice do prům. zóny Doubí
Schválíte změnu územního plánu, která umožní vybudovat druhou silnici do průmyslové zóny Jih, i když se tím zničí poslední větší plocha zeleně ve čtvrti Doubí?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Změna ÚP - pozemky uprostřed polí - Pilínkov
Budete pro změnu územního plánu, kdy se změní plochy zemědělské půdy v Pilínkově o rozloze 27.000 m2 v místě uprostřed polí, bez návaznosti na další zástavbu?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Prodej vily na konečné tramvaje - Lidové sady
Schvalujete prodej rozsáhlé městské secesní vily bez nájemníků, se zahradou, na konečné tramvaje v Lidových sadech za 8,1 milionu?
Důležité pro mě
Inventura hlasování Liberec 2006-2010
Změna ÚP pro výstavbu třetího obchodního centra
Schválíte změnu územního plánu, která má umožnit výstavbu třetího obchodního centra ve středu města, v lokalitě Perštýn?
Nyní již jen dejte 'Hlasovat'
Uložit & sdílet
pošli na vybrali.sme.sk